Okresní hospodářská komora v Prostějově

Jsme Vaším partnerem pro úspěšné podnikání již 30 let.

 • Podporujeme rozvoj podnikání
 • Hájíme zájmy svých členů
 • Poskytujeme odborné poradenství ze všech oblastí podnikání
 • Organizujeme vzdělávací akce
 • Zajišťujeme služby pro exportéry, včetně veletrhů a výstav v zahraničí
 • Realizujeme projekty podporované z programů EU
 • Jsme povinným připomínkovacím místem zákonů
 • služby v rámci CzechPointu

 

 

 

 

 


Hospodářská komora spustila web připomínající výročí 30 let její novodobé historie
30. 03. 2023


Nová webová stránka https://www.komora30.cz/ připomíná počátky i vybrané okamžiky komorového hnutí po roce 1993.

Na vybrané milníky novodobé historie Hospodářské komory České republiky upozorňuje nová internetová stránka na adrese komora30.cz.

Soukromníci usilovali o vytvoření na státu nezávislé podnikatelské samosprávy silné jako za první republiky už od prosince roku 1989. Ustavující sněm podnikatelů se konal v březnu roku 1993. Hospodářská komora od vzniku České republiky formuje podnikatelské prostředí v zemi. Podnikatelé provozují na státu nezávisle vlastní úřady po celé zemi, které slouží jako kontaktní pracoviště a na kterých si podnikatelé vyřizují různé obchodní dokumenty.

..více

Termíny přípravných kurzů a zkoušek z odborné způsobilosti fyzických osob (OZO) k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP při práci
28. 03. 2023


Zkoušky a periodické zkoušky OZO v BOZP:

 • 26.05.2023
 • 03.11.2023

Termíny přípravných kurzů ke zkouškám a periodickým zkouškám OZO v BOZP:

 • 23.05.2023 – 25.05.2023
 • 31.10.2023 – 02.11.2023

Více informací zjistíte na webu https://www.institutpv.cz/nabidka-kurzy.php 


P Ř I P R A V U J E M E
23. 03. 2023

NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE

9. června 2023

Přednášející:
Doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D.

Expert na pracovní právo, zaměstnanost, kolektivní vyjednávání a právo sociálního zabezpečení. Aktivně se podílel na tvorbě pracovněprávních předpisů, včetně velké novely zákoníku práce v roce 2020-2021, jejíž je hlavním autorem. Působí na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Věnuje se přednáškové a publikační činnosti. Je spoluautorem Právnického slovníku a učebnice Pracovní právo. V minulosti působil na MPSV, MV, Úřadu vlády a na právním odboru České správy sociálního zabezpečení.

Již nyní si můžete rezervovat místa na ohkpv@ohkpv.cz 


Pracovnělékařské služby z pohledu zaměstnavatele v roce 2023 - Novela vyhlášky č. 79/2013 Sb. účinná od 1.1.2023
22. 03. 2023

 

 

Termín: 
17. května 2023 od 9:00 do 14:00 hodin

Místo konání:
Národní dům /červený salonek/, Vojáčkovo nám. 1, Prostějov

Přednáší:
Robert Křepinský

Program:

 • Právní úprava pracovnělékařských služeb – vývoj právní úpravy – novela zákona č. 373/2011 Sb. a zákona č. 262/2006 Sb. (zákon č. 202/2017 Sb., zákon č. 205/2020 Sb.) a vyhlášky č. 79/2013 Sb. (vyhláška č. 436/2017 Sb., č. 452/2022 Sb.)
 • Vyhláška č. 452/2022 Sb. – změny ve vyhlášce č. 79/2013 Sb., a jejich dopad pro praxi v roce 2023
 • Pracovnělékařské služby a zákoník práce
 • Volba poskytovatele pracovnělékařských služeb, oprávnění, účel, náplň a úkoly pracovnělékařských služeb
 • Povinnosti zaměstnavatele, zaměstnance a poskytovatele pracovnělékařských služeb
 • Úhrada nákladů spojených se zajišťováním pracovnělékařských služeb
 • Pracovnělékařské prohlídky – druhy, četnost, obsah vyšetření – vyhláška č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče, ve znění pozdějších předpisů
 • Žádost o provedení pracovnělékařské prohlídky, lékařský posudek – náležitosti, podmínky k vydání lékařského posudku, právní účinky a platnost lékařského posudku, potvrzení o provedení výstupní prohlídky
 • Přezkoumávání lékařských posudků a možnost vzdání se práva na přezkoumání
 • Dotazy, diskuze.
..více

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60