Okresní hospodářská komora v Prostějově

Jsme Vaším partnerem pro úspěšné podnikání již 30 let.

  • Podporujeme rozvoj podnikání
  • Hájíme zájmy svých členů
  • Poskytujeme odborné poradenství ze všech oblastí podnikání
  • Organizujeme vzdělávací akce
  • Zajišťujeme služby pro exportéry, včetně veletrhů a výstav v zahraničí
  • Realizujeme projekty podporované z programů EU
  • Jsme povinným připomínkovacím místem zákonů
  • služby v rámci CzechPointu

 

 

 

 

 


Aktuální legislativy k připomínkování
04. 07. 2024

 

Připomínkování legislativy je pro Hospodářskou komoru ČR nejdůležitější nástroj, jak ovlivňovat regulaci podnikatelského prostředí v ČR.

Zde naleznete všechny materiály k připomínkování. 
https://www.komora.cz/pripominkovane-materialy/ 


Časopis KOMORA
04. 07. 2024

Váš průvodce světem podnikání. Inspirativní rozhovory, profily úspěšných firem a důležité informace na jednom místě.

Přečíst aktuální vydání


Méně papírování, více podnikání. Vyšší přidaná hodnota a bohatší země. Hospodářská komora navrhuje velký soustavný přezkum povinností, které stát ukládá podnikatelům
24. 06. 2024


Podnikatelé v celé zemi by se mohli dočkat výrazného snížení administrativní zátěže spojené s jejich podnikáním. Na celorepublikovém sněmu Hospodářské komory dne 13. června […]

Podnikatelé v celé zemi by se mohli dočkat výrazného snížení administrativní zátěže spojené s jejich podnikáním. Na celorepublikovém sněmu Hospodářské komory dnes představili vlastní návrh antibyrokratického zákona, který by státu uložil povinnost začít od roku 2025 přezkoumávat a odstraňovat neodůvodněnou regulatorní a nepřiměřenou byrokratickou zátěž a podnikatelům umožnil se do tohoto přezkumu zapojit. Podle kvalifikovaných odhadů Hospodářské komory na administrativu firmy vynakládají zbytečně tisíce neproduktivních hodin a zhruba 72 mld. Kč ročně, které by mohly být investovány užitečněji do rozvoje podnikání a zaměstnanců a také by přispěly ke zvyšování přidané hodnoty a růstu HDP.

..více

Setkání personalistů 4.6. - tisková zpráva
05. 06. 2024


Dne 4.6. se uskutečnilo tradiční Setkání personalistů, tentokrát v nádherných moderních prostorách společnosti DT – Výhybkárna a strojírna, a.s. tradičního výrobce výhybek. Po krátkém představení přítomných, ředitelka OHK H. Chalánková informovala přítomné o blížící se Burze práce a vzdělávání. Zástupci hostitelské společnosti Marie Grmelová a Ing. Raif, PhD. nás seznámili s historií firmy a její současností a prezentovali pokročilý výzkum a vývoj produktů. Dále ředitelka ÚP Ing. V. Crhanová představila projekt NPO – DIGI pro firmu - vzdělávání, které souvisí s konceptem Průmyslu 4.0, robotizací a digitalizací práce a AI, zaměstnavatelé i OSVČ mohou získat přes 42 tisíc na každého zaměstnance. O chystaných novinkách v zákoníku práce informoval Mgr. Jakub Oliva, LL.M., MSc. - advokát, partner ARROWS ETL Global, specialista na pracovní právo. Po té následovala exkurze do výroby.

..více

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63