Okresní hospodářská komora v Prostějově

Jsme Vaším partnerem pro úspěšné podnikání.

  • Podporujeme rozvoj podnikání
  • Hájíme zájmy svých členů
  • Poskytujeme odborné poradenství ze všech oblastí podnikání
  • Organizujeme vzdělávací akce
  • Zajišťujeme služby pro exportéry, včetně veletrhů a výstav v zahraničí
  • Realizujeme projekty podporované z programů EU
  • Jsme povinným připomínkovacím místem zákonů
  • Zajišťujeme služby v rámci CzechPointuVYSÍLÁNÍ PRACOVNÍKŮ DO ZAHRANIČÍ – publikace, případové studie
11. 09. 2020

 

Jak správně přeshraničně poskytovat služby a vysílat pracovníky

Víte, co dělat ... případové studie pro vysílání pracovníků

Více na https://www.crr.cz/een/publikace-een/

 

Pravidelně aktualizovaná publikace je zaměřena především na přeshraniční poskytování služeb, ale věnuje se také obecně právním a daňovým otázkám spojených s danou problematikou. Díky velkému množství odkazů na konkrétní formuláře a zdroje důležitých informací umožňuje rychle najít a uplatnit správný postup.

Informace jsou soustředěny na Centru regionálního rozvoje a následně na Enterprise Europe Network (EEN)

V případě nutnosti dalších podrobnějších info je dobré se přímo obrátit na:

Kontakt: RNDr. Jitka Ryšavá, tel. 225 855 315, e-mail: jitka.rysava@crr.cz


ZMĚNY DPH v roce 2020
09. 09. 2020

Přehled přijatých změn sazeb daně a jejich dopad v praxi, nová pravidla pro přemístění zboží a dodání zboží v režimu skladu, dodání zboží v řetězci, podmínky pro osvobozené dodání zboží do jiného členského státu – prokazování. Změny daňového řádu týkající se DPH 2021 – záloha na daňový odpočet, úrok z pozdního vrácení odpočtu. Stručná informace o navržených změnách ZDPH 2021. Nové metodické informace a výklady Generálního finančního ředitelství (dále jen GFŘ).

Termín:
1. října 2020 od 9:00 do 13:30 hodin /presence od 8:45 hod./

Místo konání:
Národní dům /červený salonek/, Vojáčkovo nám. 1, Prostějov 

Přednáší:
Ing. Olga Hochmannová

..více

PLÁNOVANÉ SEMINÁŘE A AKCE NA 2. POLOLETÍ ROKU 2020
01. 09. 2020

 


25.9. - přednáší Doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D.
Novela zákoníku práce 2020 s postupnou účinností od 30.7.2020 a od 1.1.2021

1.10. - přednáší Ing. Olga Hochmannová
ZMĚNY DPH v roce 2020


14.10. - přednáší Ing. Antonín Daněk
Zdravotní pojištění 2021


20.10. - přednáší Bc. Taťána Sojková
Přehled aktuálních právních předpisů v oblasti důchodového pojištění, včetně změn + ELDP

19.11. - přednáší Tomáš Líbal
Účetní uzávěrka a závěrka podnikatelských subjektů za rok 2020


24.11. - přednáší Ing. Karel Kvítek
Daň z příjmů fyzických a právnických osob za rok 2020


30.11. - přednáší Ing. Milan Lošťák
Zdaňování mezd 2021 a roční zúčtování za rok 2020


Průběžně budou doplněny konkrétní termíny, příp. další témata:

Personální opatření zaměstnavatele
Správa daní – daňový řád


Novela zákoníku práce s jejím hlavním autorem docentem Hůrkou - POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA
01. 09. 2020

Dlouho očekávaná velká novela zákoníku práce byla definitivně schválena Parlamentem ČR a podepsaná prezidentem dne 17. června 2020. Novela je schválená s postupnou účinností a to v části ustanovení od 30. července 2020 a v části ustanovení od 1. ledna 2021.

Podařilo se nám zajistit hlavního autora novely - Doc. JUDr. Petra Hůrku, Ph.D.

- Expert na pracovní právo, náměstek pro řízení sekce legislativy na MPSV, člen Komise pro pracovní právo Legislativní rady vlády. Podílí se na tvorbě pracovněprávních předpisů, včetně novely zákoníku práce, jejíž je hlavním autorem. Působí také na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Věnuje se přednáškové a publikační činnosti. Je spoluautorem Právnického slovníku a učebnice Pracovní právo. V minulosti působil na Úřadu vlády a na právním odboru České správy sociálního zabezpečení.

Pan docent Vás podrobně seznámí se všemi změnami, podá Vám praktická doporučení, uvede modelové situace a bude odpovídat na Vaše dotazy.

S ohledem na časové možnosti pana docenta máme pouze jediný termín:

25. září 2020 od 9 hodin v Národním domě Prostějov.

 

Podrobné informace najdete v pozvánce ZDE.

Nenechejte si ujít jedinečný výklad od hlavního autora novely a zarezervujte si včas místa.

Vyplněnou přihlášku zašlete nejpozději do 22. září 2020. Prosíme o dodržení této lhůty.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47