Okresní hospodářská komora v Prostějově

Jsme Vaším partnerem pro úspěšné podnikání.

 • Podporujeme rozvoj podnikání
 • Hájíme zájmy svých členů
 • Poskytujeme odborné poradenství ze všech oblastí podnikání
 • Organizujeme vzdělávací akce
 • Zajišťujeme služby pro exportéry, včetně veletrhů a výstav v zahraničí
 • Realizujeme projekty podporované z programů EU
 • Jsme povinným připomínkovacím místem zákonů
 • Zajišťujeme služby v rámci CzechPointuPořiďte si nové technologie
09. 07. 2020

Plánujete pořízení nové technologie, stroje, zařízení, provozních souborů, software aj.? Chcete zefektivnit výrobní proces  a stát se tak konkurenceschopnější na trhu? Zapojte se do výzvy Technologie, která končí již 31. 8. 2020!

V rámci výzvy Technologie mohou žádat o podporu malé a střední podniky s minimálně dvouletou historií na pořízení dlouhodobého hmotného či nehmotného majetku s dotací až do 10 mil. Kč.

..více

Sběr projektů na nové programovací období
09. 07. 2020

V rámci přípravy nové strategie Olomoucké aglomerace na programovací období 21+ provádí nositel Integrovaných teritoriálních investic Olomoucké aglomerace (ITI OA) průzkum absorpční kapacity pro nastavení strategie v oblasti Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK), který je nástupcem Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).

Obecně se dá říci, že OP TAK bude zaměřen hlavně na oblasti:

 • průmyslu 4.0 (digitalizace, automatizace),
 • znalostní ekonomiku a projekty s vyšší přidanou hodnotu (podnikové VaV, spolupráce s výzkumnými institucemi),
 • inovativnost MSP,
 • rekonstrukci a výstavbu podnikatelských nemovitostí či
 • posun k nízkouhlíkovému a oběhovému hospodářství.
..více

PLÁNOVANÉ SEMINÁŘE A AKCE NA 2. POLOLETÍ ROKU 2020
01. 07. 2020

 


25.9. - přednáší Doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D.
Novela zákoníku práce 2020 s postupnou účinností od 30.7.2020 a od 1.1.2021

14.10. - přednáší Ing. Antonín Daněk
Zdravotní pojištění 2021


20.10. - přednáší Bc. Taťána Sojková
Přehled aktuálních právních předpisů v oblasti důchodového pojištění, včetně změn + ELDP


Průběžně budou doplněny konkrétní termíny, příp. další témata:

Personální opatření zaměstnavatele
Správa daní – daňový řád
Změny DPH 2020 - 2022
Daň z příjmů fyzických a právnických osob za rok 2020
Účetní uzávěrka a závěrka podnikatelských subjektů za rok 2020
Zdaňování mezd 2021 a roční zúčtování za rok 2020

 


Novela zákoníku práce s jejím hlavním autorem docentem Hůrkou
01. 07. 2020

Dlouho očekávaná velká novela zákoníku práce byla definitivně schválena Parlamentem ČR a podepsaná prezidentem dne 17. června 2020. Novela je schválená s postupnou účinností a to v části ustanovení od 30. července 2020 a v části ustanovení od 1. ledna 2021.

Podařilo se nám zajistit hlavního autora novely - Doc. JUDr. Petra Hůrku, Ph.D.

- Expert na pracovní právo, náměstek pro řízení sekce legislativy na MPSV, člen Komise pro pracovní právo Legislativní rady vlády. Podílí se na tvorbě pracovněprávních předpisů, včetně novely zákoníku práce, jejíž je hlavním autorem. Působí také na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Věnuje se přednáškové a publikační činnosti. Je spoluautorem Právnického slovníku a učebnice Pracovní právo. V minulosti působil na Úřadu vlády a na právním odboru České správy sociálního zabezpečení.

Pan docent Vás podrobně seznámí se všemi změnami, podá Vám praktická doporučení, uvede modelové situace a bude odpovídat na Vaše dotazy.

S ohledem na časové možnosti pana docenta máme pouze jediný termín:

25. září 2020 od 9 hodin v Národním domě Prostějov.

 

Podrobné informace najdete v pozvánce ZDE.

Nenechejte si ujít jedinečný výklad od hlavního autora novely a zarezervujte si včas místa.

Vyplněnou přihlášku zašlete nejpozději do 22. září 2020. Prosíme o dodržení této lhůty.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46