Okresní hospodářská komora v Prostějově

Jsme Vaším partnerem pro úspěšné podnikání.

  • Podporujeme rozvoj podnikání
  • Hájíme zájmy svých členů
  • Poskytujeme odborné poradenství ze všech oblastí podnikání
  • Organizujeme vzdělávací akce
  • Zajišťujeme služby pro exportéry, včetně veletrhů a výstav v zahraničí
  • Realizujeme projekty podporované z programů EU
  • Jsme povinným připomínkovacím místem zákonů
  • Zajišťujeme služby v rámci CzechPointuPozvánka na Shromáždění delegátů
22. 03. 2019

Představenstvo Okresní hospodářské komory v Prostějově svolává

Shromáždění delegátů, 

které se koná v úterý 9. dubna 2019 od 15:00 hodin v červeném salonku Národního domu, Vojáčkovo nám. 1, Prostějov, prezence proběhne od 14:45 do 15:00 hodin.


Program jednání:

1. zahájení, schválení programu
2. volba mandátové komise, zapisovatele, skrutátorů, ověřovatele zápisu
3. zpráva mandátové komise o počtu zúčastněných, usnášeníschopnosti
4. vystoupení předsedy představenstva OHK v Prostějově, výroční zpráva
5. vyjádření dozorčí rady k hospodaření OHK za uplynulé období
6. volba zástupců na 31. Sněm HK ČR
7. volba zástupců na Valnou hromadu KHK OK
8. diskuse, různé
9. návrh usnesení, závěr

 

POZVÁNKA

Prosíme o potvrzení Vaší účasti na tel.č. 582 332 721, nebo emailem na: ohkpv@ohkpv.cz 


BUDOUCNOST DNEŠNÍCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ - REPORTING DO KAPSY
21. 03. 2019

Zajímává Vás reporting, vyhodnocování firemních výsledků nebo potřebujete sdílet firemní výsledky? Navštivte workshop „REPORTING DO KAPSY“, který jsme pro Vás připravili ve spolupráci s NOVACLOUD, s.r.o. a ERPIO s.r.o.

 

Termín: 
25. dubna 2019 od 9:00 do 12:00 hodin

Místo konání:
Národní sportovní centrum Prostějov /školicí místnost/, Za Velodromem 7, Prostějov

Přednáší:

MARTIN PLACHÝ, NOVACLOUD, s.r.o.

JINDŘICH KAHOUN, ERPIO s.r.o.

Co se dovíte?

Na workshopu Vám představíme nejnovější trendy ve využívání informačních systémů (CLOUD, BI, IS SLUŽBY apod.).

Ukážeme Vám, jak se dá řešit zásadní modernizace, aniž by bylo nutné investovat do nového informačního systému. Ukážeme Vám efektivní využití Vašich dat.

Součástí workshopu bude také diskuse a prezentace na téma – moderní reporting a způsob jak mít důležité informace o firmě stále aktuální a u sebe.

Předvedeme Vám také moderní možnosti mobilních aplikací a rychlé a jednoduché zobrazování klíčových informací o firmě na telefonu a tabletu.

Každý účastník získá kupón na instalaci reportingu (BI MODUL) k informačnímu systému zdarma! (HELIOS, POHODA, DUEL … a další).

 

A také Vám ukážeme nové NÁRODNÍ SPORTOVNÍ CENTRUM V PROSTĚJOVĚ :-).

..více

Téměř 400 milionů korun čeká na podnikatele Olomoucké aglomerace
15. 03. 2019

Nositel Integrovaných teritoriálních investic Olomoucké aglomerace (ITI OA) vyhlásil v březnu nové výzvy pro podnikatelské subjekty. Finanční prostředky budou čerpány prostřednictvím Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) v oblastech podpory Inovace – Inovační projekt, Aplikace a Potenciál.

„Vyhlášené výzvy jsou určeny pro podnikatele, kteří chtějí zavádět na trh nový výrobek, technologie či služby, realizovat průmyslový výzkum a experimentální vývoj či se rozhodli zavést nebo rozšířit vlastní výzkumné a vývojové kapacity,“ uvedl odpovědný náměstek Matouš Pelikán.

V rámci nově vyhlášených výzev je pro podnikatele alokováno celkem 378 milionů korun.

..více

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37