Okresní hospodářská komora v Prostějově

Jsme Vaším partnerem pro úspěšné podnikání.

  • Podporujeme rozvoj podnikání
  • Hájíme zájmy svých členů
  • Poskytujeme odborné poradenství ze všech oblastí podnikání
  • Organizujeme vzdělávací akce
  • Zajišťujeme služby pro exportéry, včetně veletrhů a výstav v zahraničí
  • Realizujeme projekty podporované z programů EU
  • Jsme povinným připomínkovacím místem zákonů
  • služby v rámci CzechPointu

 

 

 

 

 


Realizace integrované strategie ITI Olomoucké aglomerace probíhá dle plánu
01. 02. 2023


Zpráva o plnění integrované strategie 2014-2020 byla předložena k projednání Řídicímu výboru ITI Olomoucké aglomerace na jeho 61. zasedání. Obsahuje přehled vývoje realizace ITI, schválených a realizovaných projektů, plnění podmínek ITI, indikátorů a dodržení finančního plánu.

Zpráva je již 13. v pořadí a informuje o plnění integrované strategie ITI Olomouckého aglomerace za období od 1. 7. - 31. 12. 2022. 

Integrované teritoriální investice (ITI) jsou novým nástrojem EU, jak podpořit územní rozvoj v aglomeracích. Olomoucká aglomerace (OA) čítá 240 obcí s přibližně 450 tisíci obyvateli. Alokace ITI OA činí 3 847,6 mil. Kč dotačních prostředků EU. Cílem ITI je podpora funkčních městských regionů (metropolitních oblastí, aglomerací) a jejich strategií rozvoje. Děje se tak integrovaným způsobem a na principu participace zástupců klíčových aktérů aglomerace jako jsou města, univerzita, hospodářská komora apod. a 6 pracovních skupin, složených z expertů v oblasti památek, vzdělávání, zaměstnanosti a trhu práce, vědy a výzkumu, mobility a životního prostředí.

..více

Změny v dopravě výrobků podléhajících spotřební dani (lihoviny, benzín, nafta, tabákové výrobky atd.)
24. 01. 2023

 

S účinností od 13. 2. 2023 budou muset být všechny nové dopravy uskutečňované v režimu volného daňového oběhu mezi členskými státy EU, realizovány prostřednictvím modulu e-VDO v systému EMCS. Pro každé místo přijetí a odeslání bude daňovému subjektu přiděleno tzv. jedinečné číslo pro dopravu ve VDO (SEED ID).

Více informací najdete ZDE.


Program STARTér, Věř si a podnikej! Nadačního fondu Veolia
20. 01. 2023

 

Začínající podnikatelé (OSVČ i právnické osoby do 25 zaměstnanců) mohou opět získat příspěvek až 60 000 Kč na každé nově vzniklé pracovní místo.

PŘEČTĚTE SI VÍCE


Co se pro podnikatele mění od roku 2023?
12. 01. 2023


Pokud jste živnostník (OSVČ), tak vás nepochybně budou zajímat změny v oblasti sociálního a zdravotního pojištění a daní a případně regulace podnikání.

Zvyšují se zálohy

Pro rok 2023 byla vyhlášena průměrná mzda ve výši 40 324 Kč. Pro OSVČ a samoplátce se od průměrné mzdy odvozují výše minimálních záloh na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. Pro sociální pojištění bude v roce 2023 minimální záloha činit 2 944 Kč a pro zdravotní pojištění bude činit 2 722 Kč. V případě, že podnikáte jen tzv., na vedlejší činnost, nemusíte sociální pojištění platit, pokud váš hrubý zisk nepřekročí částku 96 777 Kč.

S výší vyhlášené průměrné mzdy souvisí i strop pro sociální pojištění (48násobek průměrné mzdy), 15% sazba zálohy do 4násobku průměrné mzdy (pro rok 2023 činí 4násobek průměrné mzdy 161 296 Kč) a 15% sazba daně pro část základu daně do 48násobku průměrné mzdy (pro rok 2023 činí 48násobek průměrné mzdy 1 935 552 Kč).

..více

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60