Okresní hospodářská komora v Prostějově

Jsme Vaším partnerem pro úspěšné podnikání.

  • Podporujeme rozvoj podnikání
  • Hájíme zájmy svých členů
  • Poskytujeme odborné poradenství ze všech oblastí podnikání
  • Organizujeme vzdělávací akce
  • Zajišťujeme služby pro exportéry, včetně veletrhů a výstav v zahraničí
  • Realizujeme projekty podporované z programů EU
  • Jsme povinným připomínkovacím místem zákonů
  • Zajišťujeme služby v rámci CzechPointu06. 12. 2022


Kancelář je možné navštívit v době od 09:30 do 13:00 hodin.


SETKÁNÍ PERSONALISTŮ
30. 11. 2022

V letošním roce se již podruhé sešli personalisté prostějovských firem, aby prodiskutovali aktuální témata v personální oblasti a sdíleli mezi sebou zkušenosti týkající se pracovněprávních vztahů.

Hostitelskou organizací se tentokrát stala společnost WINDMÖLLER & HÖLSCHER Machinery k.s., nový člen OHK v Prostějově.
Personalisté byli provedeni moderními výrobními prostory a seznámeni s hlavními činnostmi společnosti, kterými jsou - vývoj, konstrukce a montáž strojů a montážních celků na výrobu flexibilních obalů z fólie a z polypropylenové tkaniny, tiskařských strojů a strojů pro další zpracování. 
Poté účastníci získali aktuální informace z Úřadu práce týkající se současné situace na trhu práce, ke stávajícím i připravovaným projektům na podporu zaměstnanosti, k dávkám a příspěvkům pro občany od státu a k zaměstnávání cizinců.

..více

SETKÁNÍ PODNIKATELŮ
25. 11. 2022


24. listopadu se v Národním domě Prostějov uskutečnilo Setkání podnikatelů a manažerů s představiteli města, které tradičně organizuje Okresní hospodářská komora v Prostějově.

Primátor města Mgr. František Jura představil nově zvolené zástupce vedení města, seznámil přítomné s plány města na nadcházející období a s jeho většími investičními záměry, zmínil pomoc města s drahými energiemi těm nejpotřebnějším, popsal plány k rozšíření zeleně na území města a kroky města směřující ke zlepšení dopravní infrastruktury a další.

Ředitelka Úřadu práce Ing. Věra Crhanová seznámila přítomné s aktuální situací na trhu práce v našem regionu a s projekty MPSV k udržení zaměstnanosti.

Předseda představenstva OHK JUDr. Bohuslav Švamberk se vyjádřil k energetické situaci a podrobně popsal iniciativy Hospodářské komory ČR směrem k vládě ke zmírnění dopadů energetické krize na naše firmy.

..více

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59