Okresní hospodářská komora v Prostějově

Jsme Vaším partnerem pro úspěšné podnikání.

 • Podporujeme rozvoj podnikání
 • Hájíme zájmy svých členů
 • Poskytujeme odborné poradenství ze všech oblastí podnikání
 • Organizujeme vzdělávací akce
 • Zajišťujeme služby pro exportéry, včetně veletrhů a výstav v zahraničí
 • Realizujeme projekty podporované z programů EU
 • Jsme povinným připomínkovacím místem zákonů
 • Zajišťujeme služby v rámci CzechPointuCertifikáty o původu, exportní doklady a Karnety ATA nově také na OHK v Prostějově
16. 07. 2018

Od 2. července 2018 budou mít exportéři možnost získat Certifikáty o původu zboží, exportní doklady a Karnety ATA nejen na Krajské hospodářské komoře Ol. kraje se sídlem v Olomouci a Okresní hospodářské komoře v Šumperku, ale nově i na OHK v Prostějově.

Sledujte prosím webové stránky www.ohkpv.cz a www.khkok.cz, na kterých zjistíte všechny potřebné informace.

„Dovršili jsme toho, co jsme slíbili podnikatelům Olomouckého kraje. Zkvalitnit proces a optimalizovat místo a čas pro výdej potřebných dokumentů. Jsme velmi rádi, že se nám podařilo rozšířit služby pro exportéry do dalšího regionu a tím ušetřit drahocenný čas při vyřizování dokladů potřebných při vývozu do zahraničí", řekl Bořivoj Minář, viceprezident HK ČR pro průmysl a export a předseda KHK OK.

..více

Mapa globálních oborových příležitostí 2018/2019
16. 07. 2018


Exportní trhy se mohou velmi rychle měnit. Našim exportérům přinášíme další aktualizované vydání Mapy globálních oborových příležitostí, abychom pomohli našim firmám flexibilně reagovat na změny a poptávku na zahraničních trzích. Exportní příležitosti mohou české firmy v knize vyhledávat pomocí teritoriálního nebo sektorového klíče, případně pomocí HS kódů.

..více

Informace pro zájemce o stánkový prodej při Prostějovských hanáckých slavnostech
03. 07. 2018


XXXVI. Prostějovské hanácké slavnosti se uskuteční 16. září 2018 od 8,00 do 19,00 hodin na náměstí T. G. Masaryka.


Kritéria výběru budou následující:

 1. dodání kompletně vyplněné přihlášky a souhlasu se zpracováním osobních údajů ve stanoveném termínu
 2. prodej spojený s ukázkami tradičních lidových řemesel
 3. české zboží řemeslné výroby
 4. kvalita sortimentu
 5. originalita a pestrost sortimentu
 6. kulturně společenská úroveň stánku (stánky bez reklam, celkový vzhled)
 7. celková pestrost sortimentu na nám. T. G. Masaryka
 8. realizovatelnost požadavků prodejce na vlastníka pozemku

PŘÍJEM  PŘIHLÁŠEK  BUDE  UKONČEN 10. 8. 2018.
Výběrová komise bude z došlých přihlášek vybírat řemeslníky a prodejce pro účast na hodovém jarmarku. Prodejcům vybraným výběrovou komisí budou následně zaslány organizační pokyny a číslo místa stánku na e-mailovou adresu uvedenou zájemcem o prodej v přihlášce.

..více

Občasník pro podnikatele
21. 06. 2018
Aktuální vydání občasníku pro podnikatele 3/2018.


Občasník připomíná řadu zajímavých událostí a informací z podnikatelského prostředí. Dozvíte se zde také o nadcházejících akcích, které pořádají komory v Olomouckém kraji. Tento občasník je realizován a financován za podpory Olomouckého kraje z projektu BusinessPoint. 

..více

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35