Okresní hospodářská komora v Prostějově

Jsme Vaším partnerem pro úspěšné podnikání.

 • Podporujeme rozvoj podnikání
 • Hájíme zájmy svých členů
 • Poskytujeme odborné poradenství ze všech oblastí podnikání
 • Organizujeme vzdělávací akce
 • Zajišťujeme služby pro exportéry, včetně veletrhů a výstav v zahraničí
 • Realizujeme projekty podporované z programů EU
 • Jsme povinným připomínkovacím místem zákonů
 • Zajišťujeme služby v rámci CzechPointuGDPR - PRAKTICKY, Požadavky nařízení pro organizace i jednotlivce
08. 03. 2018

Rádi bychom Vás pozvali na seminář spojený s praktickým workshopem k novému nařízení EU tzv. GDPR, který pořádáme ve spolupráci s AutoCont CZ a.s.

Přednášet bude Luděk Mandok, na kterého byly velmi kladné ohlasy z předchozího semináře k GDPR, který jsme realizovali 28.2.2018, a kterého se účastnilo více jak 80 osob. Jeho výklad je velmi srozumitelný, praktický a profesionální.

Termín:
4. dubna 2018 od 9:00 do 13:00 hodin /presence od 8:45 hod./

Místo konání:
Národní dům /přednáškový sál/, Vojáčkovo nám. 1, Prostějov

 

Cíl semináře:
Seminář Vám pomůže zorientovat se v požadavcích GDPR, vysvětlí detaily na příkladech z dobré praxe a hlavně představí konkrétní možnosti a způsoby, jak se s tímto nařízením vypořádat.
Jak a čím začít? Co bude nutné vyřešit? Případně i která z organizačních a technických opatření budete muset zavést, aby byly naplněny všechny požadavky v souladu s GDPR?

Cíl workshopu:
V rámci workshopu budou probrána typická doporučení, která firma AutoCont identifikovala na základě zjištění v reálném prostředí firem a budou představena praktická řešení situací. Formou diskuze se lektor bude věnovat konkrétním technologickým nástrojům, systémům a vhodnosti jejich využití v prostředí účastníků workshopu. Cílem není nahradit fázi auditů a analýz v rámci řešení otázky GDPR. Je zde pro všechny, kteří buď ještě nezačali a kterým budou představeny výstupy, které se jich mohou dotýkat. Tak i pro ty, kteří již mají analytickou práci za sebou. Na workshopu budou představeny možná řešení konkrétních technologických opatření. Lektor se pokusí odpovědět na všechny Vaše otázky.

Rádi bychom Vás tímto vyzvali k zasílání případných dotazů předem

..více

Občasník pro podnikatele
07. 03. 2018
Aktuální vydání občasníku pro podnikatele 1/2018.


Občasník připomíná řadu zajímavých událostí a informací z podnikatelského prostředí. Dozvíte se zde také o nadcházejících akcích, které pořádají komory v Olomouckém kraji.

Obsah:

 • Nové příklady dobré praxe na streamu „Překračujeme hranice Interreg V-A CZ/PL
 • V Olomouci se konala unikátní konference „Vzdělávací systém v Olomouckém kraji pro trh práce“
 • Zástupci podnikatelů včetně HK ČR se s premiérem na zrušení mýtného tendru nedohodli
 • Proces zaměstnávání Ukrajinců bude zase o kus efektivnější
 • Univerzita Palackého hledá podnikavé hlavy, již podeváté pomůže začínajícím podnikatelům s rozjezdem firmy
 • Exportní příležitosti pro České firmy
 • OHK Jeseník a CzechPoint se stěhují
 • Další ročník Veletrhu pracovních příležitostí
 • MVŠO otevírá nové studijní programy
 • Právní poradna: Legal point Arrows a OHK Olomouc
 • Business ples ve znamení smokingů, červeného koberce, ale i neotřelé zábavy
 • Dotační možnosti pro podnikatele ITI Olomoucké aglomerace v rámci OP PIK
 • Obnovení původních limitů pro výdajové paušály je na dobré cestě i díky aktivnímu přístupu Hospodářské komory

Tento občasník je realizován a financován za podpory Olomouckého kraje z projektu BusinessPoint. 

..více

Seminář pro žadatele k výzvě č. 129 Podpora sociálního podnikání v Olomouci
05. 03. 2018

Ministerstvo práce a sociálních věcí Vás zve na seminář pro žadatele k výzvě č. 129 zaměřené na sociální podnikání.

Seminář se koná dne 11. dubna 2018 od 9:30 do 13:30 v Kongresovém sále Krajského úřadu Olomouckého kraje, 2. patro, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc.

Na semináři Vám budou prezentovány nejen praktické informace k otevřené výzvě č. 129, ale představíme Vám také podpořené sociální podniky z Operačního programu Zaměstnanost, vystoupí zde náš lokální konzultant, úspěšný sociální podnikatel pan Stanislav Hyrák, podrobně rozebereme rozpočet projektu a individuálně s Vámi můžeme konzultovat Vaše dotazy a projektové záměry. Seminář je také určený pro Místní akční skupiny, kterým bude věnovaný blok Sociální podnikání v MAS.

..více

PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ SLUŽBY Z POHLEDU ZAMĚSTNAVATELE VE SVĚTLE VÝZNAMNĚ NOVELIZOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY V ROCE 2017
05. 03. 2018


Na semináři bude přítomen zástupce KHS Olomouckého kraje, který bude připraven zodpovídat Vaše dotazy.

Cílová skupina:
pracovníkům personálních útvarů, vedoucím pracovníkům, odborářům, poskytovatelům pracovně lékařských služeb a privátním lékařům; všem institucím, které chtějí získat nejnovější informace v oblasti pracovnělékařských služeb

Termín:
28. března 2018 od 9:00 do 14:00 hodin /presence od 8:45 hodin/ 

Místo konání:
Národní dům /červený salonek/, Vojáčkovo nám. 1, Prostějov

Přednáší:
Robert Křepinský

..více

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33