Okresní hospodářská komora v Prostějově

Jsme Vaším partnerem pro úspěšné podnikání.

 • Podporujeme rozvoj podnikání
 • Hájíme zájmy svých členů
 • Poskytujeme odborné poradenství ze všech oblastí podnikání
 • Organizujeme vzdělávací akce
 • Zajišťujeme služby pro exportéry, včetně veletrhů a výstav v zahraničí
 • Realizujeme projekty podporované z programů EU
 • Jsme povinným připomínkovacím místem zákonů
 • Zajišťujeme služby v rámci CzechPointuObčasník pro podnikatele
06. 11. 2017
Aktuální vydání občasníku pro podnikatele 7/2017 .
Tento občasník je realizován a financován za podpory Olomouckého kraje z projektu BusinessPoint. 


Obsah:

 • Je z čeho vybírat. Kraj má nové a chutné potraviny
 • Kraj má talent a nadějnou budoucnost
 • KHKOK vás zve na seminář na téma Zaměstnávání cizinců mimo EU v praxi
 • Burza práce v Olomouci pomáhala těm, kteří se zajímají o svou budoucnost
 • Okno do světa výzkumu pro podnikatele
 • Horizont 2020 pro rok 2018-2020 nabývá konkrétních podob
 • Podnikatelé chtějí, aby nová vláda uvolnila regulace a snížila odvodovou zátěž
 • Poskytněte praxi a získejte posilu do týmu
 • Firma Koyo Bearings získala prestižní ocenění Bezpečný podnik
 • Prokop Diviš míří do Olomouckého kr., podpoří elektrotechnické obory v Olomouci
 • OHK Olomouc a Koyo Bearings zahájili v regionu osvětu na téma tzv. průmyslu 4.0
 • Dotace na program NEMOVITOSTI pro ITI (Olomouc) - I. výzva
 • Český výrobek podporuje české výrobky
 • Hospodářské komory připravují
..více

Upozornění na významné informace Generálního finančního ředitelství
06. 11. 2017


Užitečné informace vydané Generálním finančním ředitelství (GFŘ) jako metodika k řešení významných problémů a situací.
Jedná se o:

 • Informace k projektu výzkumu a vývoje jako nezbytné podmínce pro uplatnění odpočtu na podporu výzkumu a vývoje dle § 34 odst. 4 a 5 zákona o daních z příjmů (č.j.: 89174/17/7100). Informace zvýrazňuje nutnost existence projektu výzkumu a vývoje vymezeného v § 34c ZDP, kterým se rozumí dokument schválený před zahájením jeho řešení, ve kterém poplatník vymezí svou činnost výzkumu a vývoje podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků. Dále informace vymezuje veškeré formální náležitosti nutné k účinnému uplatnění této odčitatelné položky od základu daně, ale neřeší odbornou stránku výzkumu a vývoje.
  Příloha ke stažení ZDE.
..více

Ukrajinské velvyslanectví informuje o investičních příležitostech v Dněpropetrovské oblasti
02. 11. 2017


Prostřednictvím Krajské hospodářské komory Olomouckého kraje (KHK OK) zveřejňujeme nejnovější informace o investičním prostředí a možnostech podnikání v jednom z ekonomicky nejaktivnějších regionů Ukrajiny - Dněpropetrovské oblasti. 

Pro více informací kontaktujte pracovníky KHK OK


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31