Okresní hospodářská komora v Prostějově

Jsme Vaším partnerem pro úspěšné podnikání.

 • Podporujeme rozvoj podnikání
 • Hájíme zájmy svých členů
 • Poskytujeme odborné poradenství ze všech oblastí podnikání
 • Organizujeme vzdělávací akce
 • Zajišťujeme služby pro exportéry, včetně veletrhů a výstav v zahraničí
 • Realizujeme projekty podporované z programů EU
 • Jsme povinným připomínkovacím místem zákonů
 • Zajišťujeme služby v rámci CzechPointuSeminář: ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ MEZD ZA ROK 2017 A NOVINKY VE ZDAŇOVÁNÍ 2018
20. 10. 2017Termín:

21. listopadu 2017      9,00 - 14,00 hodin

Místo konání:
Národní dům /červený salonek/, Vojáčkovo nám. 1, Prostějov

Přednáší:  
Ing. Milan Lošťák

Program:

 • Zvýšení daňového zvýhodnění na děti v průběhu roku 2017 a od 1. 1. 2018.
 • Podmínky pro uplatnění „školkovného“ a změna posuzování nároku na školkovné (časové rozlišení).
 • Možnost elektronického podpisu Prohlášení poplatníka.
 • Vymezení dalších příjmů malého rozsahu (kromě DPP), které lze zdanit srážkovou daní do nově stanoveného limitu bez nutnosti podávat daňové přiznání.
 • Roční zúčtování záloh na daň s promítnutím některých retroaktivních změn v zákoně.
 • Úprava metodiky u slev na dani, na daňovém zvýhodnění a daňových bonusech. Změna v odpočetech bezúplatného plnění.
 • Tiskopisy, příklady, platné lhůty.
 • Diskuse a odpovědi na dotazy.
..více

Seminář: GDPR - REVOLUCE V OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
16. 10. 2017

Již dříve jsme Vás informovali o ZÁSADNÍ NOVINCE V LEGISLATIVĚ - jde o nové nařízení Evropské unie tzv. GDPR (General Data Protection Regulation) neboli Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, které navazuje nebo doplňuje Zákon o ochraně osobních údajů.


GDPR zavádí přesná pravidla, ale i velké sankce. V případě porušení, nezavedení nebo nepřipravenosti hrozí pokuta až 20 mil. EUR nebo 4 % z celkového ročního obratu společnosti!

Toto nařízení vstoupí v účinnost 25. května 2018 a přinese dosud největší revoluci v ochraně osobních údajů pro celou EU.

Dotkne se každého, kdo jakýmkoli způsobem shromažďuje nebo zpracovává osobní údaje Evropanů (např. výroby a služeb, internetových obchodů, bankovnictví, pojišťovnictví, zdravotnictví, ale i veřejné správy).

OHK v Prostějově pořádá na toto téma již podruhé, ale nově ve spolupráci s Keystone Company a.s. a právní kanceláří CHSH Kališ & Partners s.r.o. seminář, který Vás seznámí s obsahem nového evropského nařízení GDPR a se související legislativou a zajistí, abyste byli včas připraveni.

Cílová skupina: 
Řídící pracovníci, personalisté, podnikoví právníci, auditoři, IT manažeři, bezpečnostní manažeři a dále garanti služeb nakládajících s osobními údaji klientů/občanů.

Termín: 
8. listopadu 2017 od 9:30 do 13:30 hodin /presence od 9:00 hod./

Místo konání: 
Národní dům /přednáškový sál/, Vojáčkovo nám. 1, Prostějov 

..více

PLÁNOVANÉ SEMINÁŘE A AKCE NA 2. POLOLETÍ ROKU 2017
13. 10. 2017

 

 

18. září - přednáší JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D., advokát
NOVÉ NAŘÍZENÍ EU O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, tzv. GDPR

20. září
BURZA PRÁCE A VZDĚLÁNÍ 2017

26. září - přednáší Ing. Ladislav Kožíšek
PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI Z POHLEDU ZAMĚSTNAVATELE SE ZAMĚSTNÁVÁNÍM OSOB ZE TŘETÍCH ZEMÍ V ČR

11. října - přednáší Eliška Vyhnánková
VYUŽITÍ SOCIÁLNÍCH SÍTÍ VE FIRMÁCH

12. října - přednáší Ing. Antonín Daněk
ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ROCE 2018

8. listopadu
GDPR - Revoluce v ochraně osobních údajů

21. listopadu - přednáší Ing. Milan Lošťák
ZDAŇOVÁNÍ MEZD V ROCE 2017 A 2018

23. listopadu - přednáší Ing. Karel Kvítek
DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB 2017 - 2018

27. listopadu - přednáší Tomáš Líbal
ÚČETNÍ UZÁVĚRKA A ZÁVĚRKA PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ 2017 A ZMĚNY V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PLATNÉ PRO ROK 2018

30. listopadu - přednáší Ing. Olga Hochmannová
PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ DPH V ROCE 2017, DROBNÉ ZMĚNY ZDPH V ROCE 2018

4. prosince - přednáší Ing. Olga Hochmannová
ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB
TŘETÍ FÁZE - svobodná povolání, doprava, zemědělství, stavebnictví aj.

..více

Podnikatelé mohou žádat o zvýhodněné úvěry na energetické úspory
02. 10. 2017

Podnikatelé bez rozdílu velikosti mohou od úterý 19. září 2017 u Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB) získat zvýhodněné financování pro své energeticky úsporné projekty realizované na území ČR vyjma Prahy.

Jedná se v tuto chvíli o jeden z mála programů, kde mohou podporu získat též podnikatelé v odvětví cestovního ruchu. Podpora je poskytována ve formě bezúročných úvěrů, subvence úrokové sazby komerčního úvěru a finančního příspěvku na pořízení energetického posudku. Program Úspory energie připravila ČMZRB ve spolupráci s  Ministerstvem průmyslu a obchodu, které na něj celkově vyčlenilo v rámci Operačního programu pro konkurenceschopnost (OP PIK) 1,9 mld. korun. 

Program Úspory energie nabízí malým, středním i velkým podnikatelům bezúročné úvěry k financování jejich energeticky úsporných projektů realizovaných na území ČR vyjma Prahy. Úvěry jsou poskytovány až do výše 70 % způsobilých výdajů v rozmezí 1 až 75 milionů korun. Mohou mít desetiletou splatnost s možností odkladu splátek jistiny až na 4 roky. Získání zvýhodněného úvěru ČMZRB je podmíněno současným čerpáním komerčního úvěru u některé ze spolupracujících finančních institucí, a to v minimální výši 20 % způsobilých výdajů projektu.
..více

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30