Okresní hospodářská komora v Prostějově

Jsme Vaším partnerem pro úspěšné podnikání.

  • Podporujeme rozvoj podnikání
  • Hájíme zájmy svých členů
  • Poskytujeme odborné poradenství ze všech oblastí podnikání
  • Organizujeme vzdělávací akce
  • Zajišťujeme služby pro exportéry, včetně veletrhů a výstav v zahraničí
  • Realizujeme projekty podporované z programů EU
  • Jsme povinným připomínkovacím místem zákonů
  • Zajišťujeme služby v rámci CzechPointuHospodářská komora ČR včera a dnes 1850 – 2017
17. 04. 2018

Výpravná barevná publikace velkého formátu v pevné knižní vazbě, kniha o historii cechů, obchodních a živnostenských komor a Hospodářské komory ČR.

Autoři se na 280 ilustrovaných stranách ohlíží do minulosti dnešního českého státu a mapují důležité historické mezníky vzniku a vývoje různých podnikatelských uskupení a spolků v českých zemích za posledních více než 150 let.

V první polovině knihy je velmi podrobně a zasvěceně mapován vývoj institucionální infrastruktury, na jejímž základě živnostenská a další společenstva vznikala a působila.

Druhá polovina knihy je věnována novodobé pětadvacetileté historii hospodářské komory i výhledu do budoucna. Soudobá Hospodářská komora České republiky úzce navazuje na činnost předválečných obchodních, průmyslových a živnostenských komor, živnostenských spolků a dalších svépomocných podnikatelských sdružení a je v novodobé historii ČR nejvýznamnějším reprezentantem podnikatelské sféry.

..více

DPH pro začátečníky
13. 04. 2018

Základní pravidla DPH včetně praktických příkladů

 

Termín:
4. května 2018 od 9:00 do 13:00 hodin

Místo konání:
Národní dům /červený salonek/, Vojáčkovo nám. 1, Prostějov

Přednáší:
Ing. Olga Hochmannová

..více

Zákon o zadávání veřejných zakázek v praxi
13. 04. 2018

Dramatické změny anebo kosmetické úpravy?
Zkušenosti s více než rok a půl platným zákonem.

Uceleně se seznámíte s principy a novými instituty zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., který je účinný od 1. 10. 2016, tj. už více než 18 měsíců. Naleznete odpovědi na otázky „Co je v novém zákoně stejné jako v bývalém ZVZ?“ „Co je výrazně odlišné?“ Projedete procesem zadávacího řízení, odnesete si inspiraci pro uzavírání smluv.

Cílová skupina:
Zaměstnancům zadavatelů veřejných zakázek i všem dalším zájemcům o tuto problematiku, např. žadatelům o dotace, kteří jako budoucí dotovaní zadavatelé musejí splnit uveřejňovací povinnosti, zřídit profil zadavatele atd. Seminář je vhodný i pro soukromé subjekty, které se účastní veřejných zakázek jako uchazeči nebo poddodavatelé. Řekneme si, kde získáte klíčové informace pro své námitky a jak se vyhnout zbytečnému vyřazení ze soutěže.

Termín:
9. května 2018 od 9:30 do 14:00 hodin

Místo konání:
Národní dům /červený salonek/, Vojáčkovo nám. 1, Prostějov

Přednáší:
Mgr. Ing. Miloš Kačírek, Ph.D.

..více

GDPR - PRAKTICKY, Požadavky nařízení pro organizace i jednotlivce
12. 04. 2018

Rádi bychom Vás pozvali na další velmi úspěšný seminář spojený s praktickým workshopem k novému nařízení EU tzv. GDPR, který pořádáme ve spolupráci s AutoCont CZ a.s.

Přednášet bude Luděk Mandok, na kterého byly velmi kladné ohlasy z předchozích školení ke GDPR, které jsme realizovali v únoru a dubnu. Jeho výklad je velmi srozumitelný, praktický a profesionální.

Termín:
10. května 2018 od 9:00 do 13:00 hodin /presence od 8:45 hod./

Místo konání:
Národní dům /červený salonek/, Vojáčkovo nám. 1, Prostějov

Cíl semináře:
Seminář Vám pomůže zorientovat se v požadavcích GDPR, vysvětlí detaily na příkladech z dobré praxe a hlavně představí konkrétní možnosti a způsoby, jak se s tímto nařízením vypořádat.
Jak a čím začít? Co bude nutné vyřešit? Případně i která z organizačních a technických opatření budete muset zavést, aby byly naplněny všechny požadavky v souladu s GDPR?

Cíl workshopu:
V rámci workshopu budou probrána typická doporučení, která firma AutoCont identifikovala na základě zjištění v reálném prostředí firem a budou představena praktická řešení situací. Formou diskuze se lektor bude věnovat konkrétním technologickým nástrojům, systémům a vhodnosti jejich využití v prostředí účastníků workshopu. Cílem není nahradit fázi auditů a analýz v rámci řešení otázky GDPR. Je zde pro všechny, kteří buď ještě nezačali a kterým budou představeny výstupy, které se jich mohou dotýkat. Tak i pro ty, kteří již mají analytickou práci za sebou. Na workshopu budou představeny možná řešení konkrétních technologických opatření. Lektor se pokusí odpovědět na všechny Vaše otázky.

Rádi bychom Vás tímto vyzvali k zasílání případných dotazů předem

..více

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34