Okresní hospodářská komora v Prostějově

Jsme Vaším partnerem pro úspěšné podnikání.

 • Podporujeme rozvoj podnikání
 • Hájíme zájmy svých členů
 • Poskytujeme odborné poradenství ze všech oblastí podnikání
 • Organizujeme vzdělávací akce
 • Zajišťujeme služby pro exportéry, včetně veletrhů a výstav v zahraničí
 • Realizujeme projekty podporované z programů EU
 • Jsme povinným připomínkovacím místem zákonů
 • Zajišťujeme služby v rámci CzechPointu



Odborná přednáška s diskusí: ZVĚTŠUJTE HODNOTU SVÉ FIRMY KAŽDÝ DEN
17. 01. 2017

Termín:
1.2.2017 od 13:00 do 14:15 hodin (presence 12:45 hodin)

Místo konání: 
OP OFFICE /budova bývalého sídla spol. SKANSKA/, Floriána Nováka 5267/3, Prostějov

Přednáší: 
Michael Rostock – Poplar
Je zakládajícím partnerem Venture Investors Corporate Finance s.r.o. Zodpovídá především za strategii, vedení společnosti a business development. Do roku 1999 pracoval jako právník pro společnost WoodCommerz, kde se například podílel na realizaci první emise eurobondů ve střední a východní Evropě (emitentem byl ČEZ). Pracoval u Prvního privatizačního fondu, kde se účastnil zpracování řady privatizačních projektů v Rusku a v Bulharsku. Mezi projekty, na kterých v poslední době pracoval, bylo několik mandátů na prodej IT a telekomunikačních společností, akvizice soukromé univerzity a práce pro západoevropské fondy při akvizici Českého Telecomu. Byl členem poroty v pořadu Den D, kde hledal vhodné projekty, do kterých by mohl investovat.

Program:

 • Proč mám vlastně zvyšovat hodnotu mé firmy?
 • Existuje 1000 způsobů jak zvýšit hodnotu své firmy
 • Jak vytvořenou hodnotu realizovat?
 • Kdy hodnotu realizovat?
 • Co hodnotu firmy likviduje?
 • Obvyklé chyby
 • Valuace
 • Účetní aspekty
 • Klíčové účetní metriky ke sledování
 • Role business plánu 
 • Diskuse
..více

DŮLEŽITÉ - změna času zahájení semináře VELKÁ NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE, začátek již v 7:30 hodin
13. 01. 2017

Vzhledem k závažným důvodům jsme nuceni posunout začátek semináře VELKÁ NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE, který se uskuteční 24. ledna 2017 v Národním domě (přednáškový sál), Vojáčkovo nám. 1, Prostějov.

Školení bude zahájeno již v 7:30, předpokládaný čas ukončení cca v 11:00 hodin (presence od 7:10 hodin).

POZVÁNKA
PŘIHLÁŠKA


DOTACE PRO DROBNÉ PODNIKATELE
12. 01. 2017

Dne 17.1.2017 Místní akční skupina Prostějov venkov o.p.s. vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova.

Podporovány budou investice do vybraných nezemědělských činností dle Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE).  Výčet podporovaných činností je zveřejněn na stránkách http://www.szif.cz/cs/prv2014-1921 (Pravidla pro žadatele 19.2.1, str. 56, bod g).

..více

20. 12. 2016


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26